HET MEDUSA PROJECT
Zowel dit voorval als het schilderij van Géricault kreeg veel aandacht in Europa. Het originele doek is vijf bij zeven-en-een-halve-meter groot en hangt in het Louvre te Parijs. Het schilderij oogst in zijn tijd zowel bewondering als afschuw. Toch trekt het doek door de jaren heen veel kijkers met als toppunt een tentoonstelling in 1820 in Londen. (vijftigduizend bezoekers!)
Juli 1816, het Franse fregat de Medusa lijdt schipbreuk op de Atlantische Oceaan. Een vlot dat wordt gebouwd van de resten van het fregat, dobbert twaalf dagen rond voordat het wordt teruggevonden door het zusterschip Argon. Van de honderdnegenenveertig opvarenden leefden toen nog twaalf mensen. Ze waren door de kapitein en officieren zonder voedsel of water aan hun lot overgelaten, terwijl deze zichzelf middels reddingsboten in veiligheid wisten te brengen.