MAASBRUG PROJECT GENNEP - OEFFELT
De telefoon gaat, ik neem aan en een ambtenaar van de gemeente Gennep meldt zich met de cynische vraag ‘al wakker?’ Ik herken de stem en weet dus met wie ik te maken heb. De toon is gezet en na wat heen en weer gepraat, een flauwe grap over ambtenaren en een nog meligere opmerking over ‘de kunstenaar’ wordt de reden van dit telefoontje duidelijk. Mij wordt gevraagd even een kleuradvies te geven voor de te schilderen maasbrug te Gennep. Op mijn vraag wanneer ik met een antwoord moet komen wordt me te verstaan gegeven dat men over twee weken aanvangt met schilderen, de verf binnenkort besteld moet worden dus er eigenlijk weinig tijd is. Na wat gefoeter over ambtelijk werken mijnerzijds, beloof ik er eens over na te denken en er spoedig op terug te komen. Ter plaatse eens rondgekeken te hebben en met een oude buurjongen van mij met zijn boot een rondje onder de brug te hebben gevaren, had ik wel wat ideeën omtrent het gevraagde.