Biografie of autobiografie, zou een van de denkbare ondertitels kunnen zijn van het boek dat voor u ligt. Nadat het verhaal geschreven was, de foto’s gemaakt en geplaatst en de feitelijke productie gestart kon worden was dat nog een van de overwegingen die ik had. Het is een boek geworden met een mijns inziens eigen gezicht. In alle facetten heb ik getracht het ’mijn boek’ te maken. Met al z’n onvolkomenheden, gedachtenkronkels en zijsporen. In het verhaal bijgestaan, en soms gecorrigeerd, door Harrie Flaton; een jeugdvriend die vanaf de zijlijn mijn levensloop, als kunstenaar maar ook als persoon, volgde en er tevens onderdeel van was. Ik heb ernaar gestreefd de leesbaarheid zo zuiver als mogelijk te houden, het verhaal te ontdoen van valse romantiek om u als lezer een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mens/kunstenaar Richard Smeets. Natuurlijk zijn gedane uitspraken soms gechargeerd, altijd subjectief en misschien ook wel eens aanmatigend. Ik hoop echter dat u met de nodige tolerantie en humor de betrekkelijkheid van ’mijn waarheid’ zult lezen. Naast het boek, waarvan de laatste hoofdstukken betrekking hebben op het werk van de laatste jaren, verschijnt er tevens een dvd met muziek van Nard Reijnders en Bart Jan Baartmans. Composities naar aanleiding van de door mij geschilderde partituren; uitgevoerd door o.a. het Nederlands Blazers Ensemble, en een film, een impressie van het hele project, gefilmd en samengesteld door Hugo Thomassen. Een woord van dank voor al diegenen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Niet in de laatste plaats aan al die mensen die reeds in de beginjaren bereid waren werk van mij te kopen en daardoor, onbewust misschien, de basis vormden voor het boek, een biografie in woord en beeld, dat voor u ligt. Heijen, oktober 2013
betreft een autobiografie van Richard Smeets. Dit boekwerk heeft een inhoud van ruim 300 pagina’s. Naast het prettig te lezen levensverhaal -uiteraard tot 2012- van Richard Smeets treft u een overvloedige weergave aan van zijn werk en priveleven. Hebt u interesse voor het dit boek en bijbehorende DVD neemt u dan kontakt op met Richard Smeets.
HET BOEK